VELKOMMEN TIL DENNE ENKLE NETTBUTIKKEN!
Klikk på link for å kjøpe, skriv bestillinga og send e-posten. Hugs å føre på namn og postadresse.
Faktura blir sendt på e-post og i tillegg vedlagt bøkene i papirutskrift.
NB! Ver vennleg ikkje betal på Vipps når faktura er generert!

 

NETTBUTIKKEN 

   TILBAKE TIL HOVEDSIDA    

HENDT OG HENDER I TINGVOLL 2016

Hendt og hender i Tingvoll 2016 inneheld m.a. artiklar om lokal deltaking i den amerikanske borgarkrigen, bjnnahistorier, utflytting til Sunnmre, bondelagshistorie, menneskeskjebner p bde sol- og skuggesida, lokale stadnamn og krigsminne. Boka er p 112 sider.

SLAGET I GRATANGEN 25. APRIL 1940 - Trønderbataljonen frå nøytralitet til krig

Dette er ei ny og omfattande bok om dei unge gutane frå Nordmøre og Trøndelag som vart sendt i krigen mot den tyske krigsmakta i Gratangen i Troms 25. april 1940.
Ungdommane som reiste på nøytralitetsvakt i Finnmark vart kasta inn i krigen da Tyskland gjekk til angrep på landet vårt.
Helge Husby har tråla grensa til Russland mange gonger og kjenner landskapet i Gratangen etter eit utal mange turar dit, også som foredragshaldar og formidlar i krigshistoriske vandringar.
I alt fall 34 soldatar, 60 vart registrert såra, 178 vart registrert tekne til fange av tyskerane.
Boka er på 279 sider med i alt 315 unike foto, kart og illustrasjonar, med akvarell av Morten Walseth Gjul. Boka er trykt og innbunde i Norge og økonomisk støtta av Det faglitterære fond.

Kr. 200,00 + sending (under 350 g)

Kjp Hendt og hender i Tingvoll 2015

Kr. 449,00 + kr. 70,- for sending (800 g)

Kjp Slaget Gratangen 25. april 1940