Fosna kulturverkstad driv eige forlag med grafisk produksjon av bøker og andre trykksaker
og tilbyr tenester og produkt innan formidling av folkemusikk og lokalkultur, digitalisering av gamle lydopptak

Telefon: +47 917 09 526 - Org.nr. 986 191 844 - ISBN forlagsnr. 978-82-99948 - E-post: helge@fosnakultur.no - www.fosnakultur.no


DIGITALISERING

Har du gamle spoleband, kassettband, eller andre opptak (f.eks. LP-plater med spesiell verdi) som du vil få over på CD/DVD, kan Fosna kulturverkstad lage ferdige CD/DVD-ar med profesjonelt omslag. Foto og tekst på omslag og CD/DVD etter ønskje. Om det er gamle opptak med slektningar, kan ein sette inn bilete på omslaget, med tekst om personen på baksida, og spor oppdelt i tema.

Fast pris kan avtalast på forhånd. Den største kostnaden er digitaliseringa og produksjon av første CD-en. Pris pr. CD går ned med antalet.

Her finn du eksempel på korleis omslag og CD/DVD kan sjå ut. Klikk på eksempla for større bilete.Framside med fargefoto eller 
svart-kvitt foto etter eige valg. 

Bakside med tekst og sporinndeling.
Lengda på kvart spor står bak.

Etikett på CD/DVD etter eige valg. Bakgrunnsfoto eller farge