Fosna kulturverkstad driv eige forlag med grafisk produksjon av bøker og andre trykksaker
og tilbyr tenester og produkt innan formidling av folkemusikk og lokalkultur, digitalisering av gamle lydopptak

Telefon: +47 917 09 526 - Org.nr. 986 191 844 - ISBN forlagsnr. 978-82-99948 - E-post: helge@fosnakultur.no - www.fosnakultur.no 


Framsidefotoet i Hendt og hender 2015
Foto: Clark Kinsey, Seattle, Washington, USA

I årets Hendt og hender er det ein fyldig artikkel på 45 sider om slaget i Gratangen 25. april 1940.

HENDT OG HENDER I TINGVOLL 2015

Aktive sider om Hendt og hender
På desse sidene vil det komme stoff om årets utgåve av Hendt og hender i Tingvoll. Det er kommentarar til artiklar, korrigeringar, tilleggsstoff, meir kjeldestoff m.m. Send gjerne ein
epost om det er noko du ønskjer å kommentere.
Boka kan også tingast frå Fosna kulturverkstad - ring eller sendt epost. Pris kr. 260,-.

Innhald og bidragsytarar 2015

Oversiktkart over området  Sjøvegan-Gratangsbotn