Fosna kulturverkstad driv eige forlag med grafisk produksjon av bøker og andre trykksaker
og tilbyr tenester og produkt innan formidling av folkemusikk og lokalkultur, digitalisering av gamle lydopptak

Telefon: +47 917 09 526 - Org.nr. 986 191 844 - ISBN forlagsnr. 978-82-99948 - E-post: helge@fosnakultur.no - www.fosnakultur.no 


Framsidefotoet i  Hendt og hender 2010 er teke av prost Ivar Raaen for omlag hundre år sia. Brit Gjøvikli, som står med kua, tente på Tingvoll prestgard rundt 1910. Dette biletet er truleg teke på setra til prestgarden, som låg ovafor Tingvollia.

HENDT OG HENDER I TINGVOLL 2010

Det er ennå bøker att av 2010-utgåva. Ring eller sendt epost. Pris kr. 200,-.

Løysing på Tingvollnett

Doug Lawrence tegnar i Hendt og hender i Tingvoll 2010
Doug Lawrence er frå Yorkshire i Nord-England og er ein anerkjent tegnar, som ein finn att tegningane til i aviser og magasin over heile England. Han bur ikkje langt frå Jorvik og har stor sans for vikinghumoren. Men han tek òg nordmørshumoren på kornet. Artig er det å kommunisere over Nordsjøen, det er berre å forklare kva eg tenkjer, og han får det fram i streka sine!


Sjå smakebitar frå Hendt og hender i Tingvoll 2010 - PDF-filer

INNHALDSLISTE