Fosna kulturverkstad driv eige forlag med grafisk produksjon av bøker og andre trykksaker
og tilbyr tenester og produkt innan formidling av folkemusikk og lokalkultur, digitalisering av gamle lydopptak

Telefon: +47 917 09 526 - Org.nr. 986 191 844 - ISBN forlagsnr. 978-82-99948 - E-post: helge@fosnakultur.no - www.fosnakultur.no 


Framsidefotoet i  Hendt og hender 2009 er teke av prost Ivar Raaen for omlag hundre år sia. Dei står på Prestgardsvòren. Til venstre står prostinna sjølv, Iduna Raaen, dotra Martha sitt med ei gås i fanget, medan litjbror Siegwart (Siggen) er utan gås, og ein ukjent gut sitt til høgre. Fotoet er etter Elen Olderbakk frå Gyl, som tente i prestgarden på Tingvoll i to periodar. Elsie Solem hadde desse fotoa, der det var mange foto som Raaen har teke.

HENDT OG HENDER I TINGVOLL 2009

Det er ennå bøker att av 2009-utgåva. Ring eller sendt epost. Pris kr. 200,-.


Sjå smakebitar (første sida) frå Hendt og hender i Tingvoll 2009 - PDF-filer

INNHALDSLISTE